REKLAMACIJE

Upute o načinu podnošenja prigovora

Klijent se za nepravilnosti i reklamacije mora žaliti prvo davatelju usluga ( prijevozniku, voditelju putovanja, predstavniku organizatora ili neposrednom izvođaču usluga). U slučaju da se reklamacija može riješiti na licu mjesta, a klijent se nije pružatelju usluge odmah žalio na nepravilnosti, podrazumijeva se da se klijent slaže s uslugom čime gubi pravo na ulaganje naknadnih reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene usluge i/ili isplate štete. Veston Travel neće razmatrati reklamacije ako klijent nije priložio kopiju pismene reklamacije koju je uložio na licu mjesta. Ukoliko ni nakon prigovora na licu mjesta ne dođe do poboljšanja, klijent mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Klijent mora potvrdu priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju klijent je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka usluge putem elektroničke pošte na adresu: reklamacije@vestontravel.hr ili poštom na adresu: Veston Travel j.d.o.o. Ferova glavica 1/14 Šibenik. Ukoliko klijent uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Veston Travel takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Veston Travel dužan je donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, klijent se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu klijent se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. 

Platforma za ORS

U skladu s uredbom Europske unije, svoj prigovor na online kupnju odnosno rješavanje potrošačkog spora za proizvode i usluge kupljene putem interneta, kupci mogu predati online.

Uredba Europske Unije br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution platform) primjenjuje se od 9.1.2016.

U skladu s člankom 14. stavkom 1. te Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) započela je s radom 15. veljače 2016. godine.

Elektronska poveznica (link): Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR